GOPR0871.jpg  

 

文章標籤

寶貝兒的娘~ 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

DSC05502.jpg    

 

文章標籤

寶貝兒的娘~ 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

185466.jpg  

用空拍機 拍出另類且好有fu的合照!!!

文章標籤

寶貝兒的娘~ 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

草八管二~淨_7634.jpg  

首露就來場浩浩蕩蕩的20大16小  全部都是自己人!!!!

文章標籤

寶貝兒的娘~ 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

GOPR0148-tile  

 

寶貝兒的娘~ 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

DSC03010.jpg  

這趟新加坡之旅 早在去年就已經敲定好要前往的遊樂國

文章標籤

寶貝兒的娘~ 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

DSC02861.jpg  

以渡假村模式在經營的飯店在台灣挺少見的,花蓮的理想大地就是其一,

文章標籤

寶貝兒的娘~ 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()